logo

AAA

Internationale kerkelijke lekenorde

De Ridderorde telt wereldwijd circa 28.000 leden, verdeeld over ruim 50 landen. De Nederlandse afdeling (Landscommanderije), opgericht in 1954, heeft eind 2015 circa 318 leden. De hoofdzetel is in Rome. De Ridderorde wordt geleid door de kardinaal-grootmeester; de Latijns Patriarch van Jeruzalem is grootprior. In het bestuur wordt de kardinaal-grootmeester bijgestaan door het grootmagistraat, dat bestaat uit een aantal leden van de Ridderorde, waaronder de gouverneur-generaal; deze laatste is tevens belast met de dagelijkse leiding van de Ridderorde.

De hulp aan de christenen in het Heilig Land wordt gecoördineerd door het grootmagistraat en het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, geleid door de Latijns patriarch,  Monseigneur Fouad Twal. Het Latijns Patriarchaat heeft als opdracht het christendom te prediken en present te stellen tussen een meerderheid van joden en moslims in het land, waar de verlosser heeft geleefd en dat verscheurd is door bittere tegenstellingen en staatkundige versnippering. Deze zorg betreft de christenen in de staat Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië.

 

Landscommanderijen in de wereld

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl