logo

AAA

Symbolen

De christelijke religie is rijk aan symbolen. Dit geldt ook voor de eeuwenoude Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De leden van de Ridderorde noemen zich ridders en edelvrouwen en dragen bij officiƫle gelegenheden witte (heren) en zwarte (dames) mantels met daarop het vijfvoudige Jeruzalemkruis.

Het kruis is voor de ordeleden het symbool en tegelijkertijd het embleem.
Het kruis kent in de christelijke iconografie een lange traditie. Toch is die traditie pas in de 4e eeuw als symbool in de christelijke liturgie, kunst en architectuur ontstaan. Het Jeruzalemkruis is een variant van het zogeheten "krukkenkruis" (een kruis waarvan de vier armen een dwarsstuk dragen).

 

 

Het "wit" symboliseert de "vreugde" van die verrijzenis en de hoopvolle belofte tot eeuwig leven. De Verrijzenis is het geheim van Gods lichtkracht. Onder welke moeilijke omstandigheden een mens ook geleefd heeft, de verlossing van aardse zorgen, pijn en leed is aan ieder mens voorzegd.

De wapenfiguur van de Ridderorde heeft de kleur rood op een veld (schild) van zilver. De oudste afbeelding van dit kruis dateert uit de eerste helft van de 13e eeuw. Over de symboliek van het Jeruzalemkruis bestaan verschillende interpretaties. De Ridderorde onderschrijft de interpretatie van de vijf kruisen als de vijf wonden van Christus (Arma Christi). Het middelste en grootste kruis is het symbool van het doorboorde hart, de vier kleine kruisen zijn de symbolen van de wonden in voeten en handen. Bij deze interpretatie past de kleur rood (bloed).

Bij ridderschap wordt gedacht aan wapenuitrusting met schild, harnas, zwaard, speren en andere attributen. De kruisvaarders droegen deze uitrusting voor de strijd in het Heilig Land, nu heeft ze een overdrachtelijke betekenis.Zo staat het schild dat bescherming biedt aan de strijder, voor het geloof in Christus, in veilige overgave en vertrouwen. Het harnas dat het lichaam beschermt met nog de nodige bewegingsvrijheid, staat voor de toepassing van gerechtigheid in het leven van mensen en meer bepaald voor rechtvaardige verhoudingen, zodat waardigheid en waarheid niet verloren gaan. En tenslotte is het zwaard, als aanvals- en verdedigingswapen, symbool van liefde en betrokkenheid.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl