logo

AAA

Concrete projecten

Hieronder enkele concrete projecten

 

Healthy Homes for Healthy Families

Dit project heeft tot doel het renoveren en opknappen van huisjes in Bethlehem en Oost-Jeruzalem. Huisjes die bewoond worden door arme, christelijke gezinnen met een alleenstaande moeder. Deze christelijke gezinnen hebben het financieel heel moeilijk. De behuizing is zeer slecht met alle gevolgen van dien. Afglijden naar alcohol, drugs en criminaliteit ligt op de loer. Met € 6.000 kan een huisje worden opgeknapt en daarmee helpen perspectief te bieden. Heel concreet gaat het om een initiatief dat het waard is gesteund te worden. De projectbeschrijving geeft inhoudelijk meer inzicht, maar kijk ook naar de visuele presentatie die het project dicht bij brengt. Voel de betrokkenheid die wij via het adventsproject tot leven en gelding willen brenge. Geef uw steun.

 

Parochieschool in Beit Jala

Al gedurende een aantal jaren ondersteunt de Nederlandse Landscommanderije school van het Latijns Patriarchaat in Beit Jala. De school werd opgericht in 1854 en was toen niet alleen de eerste school van het Latijns Patriarchaat, maar ook een van de eerste scholen in Palestina. De missie van de school was en blijft het versterken en verdiepen van het christelijk geloof. De school telt op dit moment circa 1.000 leerlingen vanaf "Kindergarten" tot en met "class 12". De leerlingen van "class 12" slagen allen voor het overheidsexamen dat toegang geeft tot lokale en buitenlandse activiteiten. De school biedt niet alleen toegang aan christelijke studenten; circa 30% is moslim. Met ingang van het schooljaar 2011/2012 worden ook kinderen met een fysieke handicap toegelaten; het onderwijs aan deze leerlingen geïntegreerd met het onderwijs aan de andere leerlingen plaats. De school geeft ook op deze wijze concrete invulling aan het doel om de gehele gemeenschap ten dienste te zijn.

 


Beit Sahour Cooperative Society for Health Wellfare, Bethlehem

Deze organisatie - op coöperatieve grondslag - voorziet in betaalbare gezondsheidzorg in het district Bethlehem vanuit het "Sheperd's Field Hospital"in Bethlehem. In 2010 werd een programma gefinancierd voor een preventief programma voor zwangere vrouwen.

 

 


Kleuterschool in Ortás bij Bethlehem

Ortás is een klein landelijk Palestijns dorp ten zuiden van Bethlehem. In deze plaats is een klooster gevestigd van de Congregatie van de Dochters van de Heilige Maria van de Hortus Conclusus. Deze congregatie runt een kleuterschooltje voor circa honderd kinderen uit het dorp en de omgeving.

 

Al langere tijd was het nodig de sanitaire voorziening te verbeteren. In samenwerking met de Bisschoppelijke Adventsactie 2010 is het benodigde bedrag verzameld. Het project is kort voor het begin van het schooljaar, in augustus 2011 gerealiseerd. De nieuwe sanitaire ruimte is nu zo gesitueerd dat deze vanuit de school en vanaf de speelplaats toegankelijk is.


Foto's Ortás

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl