logo

AAA

Healthy Homes for Healthy Families Adventsactie 2016

Healthy Homes for Healthy Families

Dit project heeft tot doel het renoveren en opknappen van huisjes in Bethlehem en Oost-Jeruzalem. Huisjes die bewoond worden door arme, christelijke gezinnen met een alleenstaande moeder. Deze christelijke gezinnen hebben het financieel heel moeilijk. De behuizing is zeer slecht met alle gevolgen van dien. Afglijden naar alcohol, drugs en criminaliteit ligt op de loer. Met € 6.000 kan een huisje worden opgeknapt en daarmee helpen perspectief te bieden. Heel concreet gaat het om een initiatief dat het waard is gesteund te worden. De projectbeschrijving geeft inhoudelijk meer inzicht, maar kijk ook naar de visuele presentatie die het project dicht bij brengt. Voel de betrokkenheid die wij via het adventsproject tot leven en gelding willen brenge. Geef uw steun.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl