logo

AAA

Welcome

Welcome to the website of the Dutch Lieutenancy of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem.

 

This website contains general information in Dutch about the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, with particular reference to its Lieutenancy in the Netherlands, and is intended as a source of information about the Order for the general public and as a means of information and contact for its members.

 

The Lieutenancy in the Netherlands was founded in 1954. It is organized in eight regions and has 318 members in 2015 with a growing number of young devoted Catholics. The chapter of the Lieutenancy, under the direction of commander M.L.M. Brenninkmeijer and grand prior Mgr. A.L.M. Hurkmans, is assisted by ten working commissions in the field of e.g. spirituality, history, protocol, magazine and others. The objective of the Equestrian Order is twofold. On the one hand, give moral and financial support to the Christians in the Holy Land. On the other, witness of the Word of God and growth in the catholic faith. To do so members meet on national and regional level in workshops, retreats, pilgrimages by practising fraternity, spirituality and caritas. Regular international contact is established with Pontifical Mission in Jerusalem and the lieutenancies in other countries all over the world.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl